RESLOG, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği ile İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL),  işbirliğinde yürütülen Yerel Yönetişimde Dayanıklılık Projesidir.

Genel hedefi Türkiye’deki yerel yönetim kapasitesinin desteklenmesi olan proje, Suriye’deki iç savaş sonucu yaşanan göç ile ilgili yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar karşısında kurumsal ve hizmet kapasitelerinin desteklenmesi, ulusal ve yerel düzeyde koordinasyonun daha etkili sağlanması ve yerel ve bölgesel düzeyde deneyim paylaşımının sağlanması amacıyla platformlar oluşturulmasını amaçlamaktadır.

İsveç Belediyeler Birliği (SALAR),  Marmara Belediyeler Birliği ve Çukurova Belediyeler Birliği’nin proje ortağı olduğu programda birlikler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye yerel yönetimlerinin tecrübesinin Birliğimiz aracılığı ile Lübnan yerel yönetimleri ile paylaşılması hedeflenmektedir.

Proje geçici olarak, Türkiye’de aşağıda belirtilen alanlarda çalışmayı önerir:

  • Ulusal politika ve yerel gelişme: yerel düzeyde direnç stratejisi ve göç yönetiminin esas yapısını belirleyebilmek adına belediyelerin bütün katmanlarını kapsayan bir politika/strateji çalışma grubu kurmak. Türkiye Belediyeler Birliği, Göç İdaresi ve  Yerel Yönetimleri ortaya çıkan neticelere destek sağlar.
  • Aşağıdaki maddeler üzerine yasama çalışmalarını başlatmak
  • Suriyelileri barındıran belediyelerin gelir hisselerinin gözden geçirilmesi/finansal olarak desteklemek üzere düzenleme yapılması,
  • Vatandaş olmayanlara da hizmet ve yardım sağlayabilmeleri için yasal dayanaklar yaratılması
  • Vatandaş olmayanlara hizmet ve yardım sağlamak üzere, hibe verenlerle, STK’larla ve diğer kurumlarla işbirliği yapabilmeleri için belediyelere yasal dayanaklar sağlanması. Farklı yasal teklifler için çalışma gruplarının oluşturulması ve ilgili bakanlıklara/kurumlara sunulmak üzere raporların hazırlanması.

Bu amaçla proje kapsamında içerisinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan İlçe Belediyesi ve Sarıçam İlçe Belediyesi’nin de bulunduğu 6 pilot belediyede Suriyeli göçmenlerin, belediyecilik hizmetlerini nasıl etkilediği değerlendirilerek bu etkilere kurumsal düzeyde direnç geliştirmeye yönelik bir çalışma yürütülmüştür. Aşağıda Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Direnç Değerlendirme Raporu bulunmaktadır. Bu raporda Suriyeli göçünün Adana Büyükşehir Belediyesini en çok etkilediği hizmet alanları belirlenmiş, bu alanlarda değerlendirmeler yapılarak odak alanlar tespit edilmiştir. Bundan sonraki süreçte belirlenen odak alanlardaki olumsuz etkilere karşı direnç geliştirmek için bir göç ana planı oluşturulacaktır. Göç Ana Planında, göç gerçeğine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla hayata geçirilmesi gereken faaliyetler önerilecektir. Bu faaliyetlerin Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Yılı Stratejik Planında ter bulması öngörülmektedir.